• Savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos dirbs žmonėms, ne partijoms. Depolitizuosime savivaldybės įstaigas ir įmones kontroliuojančias stebėtojų tarybas.
  • Parengsime realią Utenos rajono strategiją nukreiptą į pramonės, verslo ir turizmo plėtrą.
  • Siekiant sukurti naujų darbo vietų, šalia Utenos miesto įsteigsime LEZ (laisvąją ekonominę zoną).
  • Įgyvendinant savivaldybės ir ES lėšomis finansuojamus projektus sieksime ne tik į socialinės ir estetinės, bet ir ekonominės projektų naudos. Rasime investuotojus į sveikatingumo, laisvalaikio ir pramogų sektorius.
  • Siekiant ugdyti ir pritraukti pradedančiuosius verslininkus į Uteną, inicijuosime verslo klasterių ir startuolių centro įsteigimą.
  • Nenaudojamus savivaldybės žemės sklypus ir kitą turtą pritaikysime verslo ir investicijų poreikiams.
  • Uteniškiai su savivaldybės vadovais galės bendrauti tiesiogiai - elektroniniu paštu ir socialiniuose tinkluose. Svarbiausiais klausimais bus rengiamos Utenos rajono gyventojų apklausos. Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų veikla bus viešesnė ir skaidresnė.
  • Įsteigsime modernius vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centrus bei jų filialus kaimiškose seniūnijose. Nepritarsime vaikų maitinimo paslaugų privatizavimui ugdymo įstaigose. Pakeisime lėšų skirstymo principus sportui ir jaunimo politikai.
  • Sustabdysime nepagrįstą žemės ir kitų komunalinių mokesčių didėjimą. Atstatysime prieš tai buvusias kompensuojamas žemės plotų ribas socialiai remtiniems ir neįgaliesiems uteniškiams.
  • Siekiant didesnio gyventojų įtraukimo į savivaldos veiklą, skatinsime bendruomenių steigimą mieste.
  • Atnaujinsime Utenos autobusų parką ir iš esmės pertvarkysime viešojo transporto sistemą pritaikant ją realiems Utenos rajono gyventojų poreikiams.

FaceBook profilis

Susisiek