Utenos rajono savivaldybės milijonų „prižiūrėtojai“

Utenos rajono savivaldybės milijonų „prižiūrėtojai“

Jau gerą dešimtmetį Lietuvoje galioja viešųjų pirkimų įstatymas. Įstatymas sukurtas tam, kad biudžetinės įstaigos vykdytų pirkimus ne taip kaip nori ir ne iš to ko nori, bet iš tų, kurie siūlo geriausią kainą. Tačiau neretai įstatymai nėra tobuli ir dėl to jie nuolat atnaujinami, keičiami. Ne išimtis ir viešųjų pirkimų įstatymas bei iš jo sekanti pirkimų tvarka. Vien per pastaruosius trejus metus viešųjų pirkimų įstatymas keitėsi ne kartą. Atsirado elektroniniai pirkimai ir nemažai kitų pataisymų (patobulinimų).

Neseniai Utenos rajono savivaldybės kontrolės komitetui savivaldybės kontrolierės tarnyba pateikė audito ataskaitą už 2011 metus, kurioje matyti, kad Utenos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose nuolat pažeidinėjamas viešųjų pirkimų įstatymas. Pažeidimų padaryta pirkimuose ne už vieną milijoną litų. Daugiausiai švietimo įstaigoms įsigyjant maisto produktų. Žiūrėk vienos mokyklos valgykla nupirko ne taip bandeles, kitos sulčių ir panašiai. Tačiau manęs tai nei kiek nestebina. Turėdamas patirties viešųjų pirkimų srityje, puikiai suprantu tas mokyklas ir jų darbuotojus, kurie turėjo nupirkti tuos maisto produktus. Suprantu todėl, kad maisto produktų pirkimas mano nuomone toli gražu ne švietimo įstaigų funkcija, bent jau tol, kol nėra pakankamai kompetentingų darbuotojų atsakingų konkrečiai tik už viešuosius pirkimus.

Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų įstatymo ir tvarkos laikymosi sudėtingumą man sunku suprasti kodėl tarkim mokyklos ūkvedys (kuris neretai neturi kompetencijos ne tik šiai sričiai, bet ir neturi paprasčiausio aukštojo mokslo diplomo) privalo rengti metinį pirkimų planą, pirkimus, pirkimų ataskaitas ir panašiai. Todėl jau ne kartą savivaldybės vadovams siūliau viešuosius pirkimus bei produktų tiekimą rengti centralizuotai. Pirmiausiai – tokia tvarka nuimtų „nepelnytą“ darbo krūvį nuo švietimo įstaigų darbuotojų, kurie ir taip turi ką veikti, antra – tokia tvarka sudarytų pagrindą rengti pirkimus nebe apklausos būdu (kas sudaro terpę įvairiems susitarimams), bet rengti atvirus konkursus (kas neabejotinai yra skaidriau, pigiau ir objektyviau). Centralizuotas tiekimas taip pat anokia naujovė, tačiau labai tiktų šiai sričiai.

Visai kita situacija su Utenos rajono savivaldybės administracijos rengiamais arba nerengiamais viešaisiais pirkimais. Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skyriui bei pirkimų komisijai vadovauja socialdemokratų partijos tarybos narys Viktoras Vieversys. Dar 2010 metais tiek rajoninėje, tiek šalies žiniasklaidoje buvo aprašytas atvejis, kai teisme už ES lėšų grobstymą, kaip įtariamieji atsidūrė UAB „Utenos melioracija“ darbuotojai ir Utenos rajono savivaldybės darbuotojai. Remiantis prokurorų ir FNTT pareigūnų pateikiama informacija šalies žiniasklaidai, ES lėšų grobstymo byloje vienas iš kaltinamųjų – Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Viktoras Vieversys. Kitas kaltinamasis, ne ką mažiau garsus Utenos rajono savivaldybės tarybos narys (valdančiųjų koalicijos narys) UAB „Utenos melioracija“ vadovas L. P. Viktoras Vieversys dar ir apkaltintas piktnaudžiavimu tarnyboje. Kaltinimai buvo pareikšti penkiems uteniškiams. Šiems asmenims buvo pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, pasisavinant ES paramos lėšas. Remiantis žiniasklaidoje tyrėjų pateikiama informacija 2005 metų pabaigoje Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė 1 mln. 793 tūkst. 400 Lt vertės paramos sutartį su Utenos rajono savivaldybės administracija dėl projekto „Utenos rajono Biliakiemio ir Jotaučių kadastrinių vietovių griovių, jų statinių ir Seterečiaus užtvankos rekonstrukcijos“ įgyvendinimo. Projekte numatytiems darbams Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė viešųjų pirkimų konkursą, kurį laimėjo „Utenos melioracija“, nors ir neatitiko skelbto konkurso sąlygų. Viešojo pirkimo rezultatus pripažinus niekiniais, antrajame pirkimų konkurse akivaizdžiai buvo sušvelninti reikalavimai ir iš ankstesniame konkurse buvusių 11 dalyvavusių, liko tik 2. Viešųjų pirkimų komisija į derybas pakvietė tik vienintelį rangovą, kuriam buvo palankūs reikalavimai, – AB „Utenos melioracija“. Kita ne mažiau svarbi detalė, kurią per tyrimą nustatė pareigūnai – buhalterinės apskaitos pažeidimai. FNTT tyrėjai surinko duomenis, neva bendrovė „Utenos melioracija“ atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas įtraukė ir pateikė apmokėti Utenos rajono savivaldybei su klaidingais duomenimis apie bendrovės sąnaudas. Bendrovės dokumentuose buvo nurodyta, jog projektui įgyvendinti atlikta darbų už 1 mln. 686 tūkst. 758 Lt, tačiau tyrėjai nustatė, kad net per 0,5 mln. Lt nebuvo pagrįsti jokiais buhalterinės apskaitos dokumentais.

Tais pačiais metais paaiškėjo, kad Utenos rajono savivaldybės viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas neturi aukštojo mokslo diplomo atitinkančio viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo kvalifikaciją Utenos rajono savivaldybėje. Valstybės kontrolė nurodė savivaldybės administracijai šį neatitikimą ištaisyti, todėl Viktoras Vieversys buvo atleistas iš darbo. Tačiau kokia ironija – Utenos rajono savivaldybės administracijai paskelbus konkursą viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigoms užimti neatsirado nei vieno norinčio. Esant tokiai „sudėtingai“ situacijai, savivaldybės administracija sumažino kvalifikacinius reikalavimus viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigoms užimti ir pakvietė Viktorą Vieversį toliau vadovauti savivaldybės viešiesiems pirkimams. Ne vienam savivaldybės darbuotojui atrodė keista, kaip gali žmogus neesantis valstybės tarnautojas, vadovauti valstybės tarnautojams. Tuo pačiu nemažą laiko tarpą šis valdininkas ne tik vadovavo viešųjų pirkimų konkursų rengimui, bet ir tuo pačiu vadovavo viešųjų pirkimų komisijai, t.y. ne tik rengė pirkimus, bet ir vesdavo derybas, tikrindavo kvalifikaciją, nustatydavo konkurso laimėtoją. Tik visai neseniai šis „nesusipratimas“ buvo pastebėtas ir Viktorui Vieversiui teko pasitraukti iš viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pareigų. Skyriuje vedėjui padeda 5 specialistės bei už savivaldybės lėšas samdomi konsultantai. Nors šios specialistės retai kada palieka savo kabinetus bei turi stacionarius kompiuterius su vietiniu internetu, kai kurias vedėjas yra apdalinęs nešiojamais kompiuteriais su mobiliuoju internetu už 119 lt/mėnesiui (mokesčių mokėtojų lėšų). Apie tokias privilegijas gali pasvajoti ne tik kitų skyrių specialistai, bet ir vedėjai. Klausimas už kokius „nuopelnus“ vyksta tokie skatinimai mokesčių mokėtojų sąskaita.

Kol teismas trečius metus nagrinėja Viktoro Vieversio ir AB „Utenos melioracijos“ vadovo baudžiamąją bylą, abu toliau tęsė savo darbus. Atsitiktinumas ar ne (spręsti Jums), šiuo laikotarpiu ypač pradėjo sektis AB „Utenos melioracijai“. Per tą laiką savivaldybės viešiesiems pirkimams vadovaujant Viktorui Vieversiui, AB „ Utenos melioracijai“ vadovaujant Liuoniui Purviniui, Utenos rajono savivaldybei vadovaujant Viktoro Vieversio bendrapartiečiui Alvydui Katinui ir merą pavaduojančiam Liuoniaus Purvinio bendrapartiečiui Vidmantui Valinčiui, pasipylė projektai susiję su žemės darbais. Per tą laikotarpį, kol vyksta teisminis procesas, po konkursų tarp abiejų įstaigų, buvo pasirašytos mažiausiai 25 sutartys už 60 milijonų litų. Pasirašius šias sutartis su Utenos rajono savivaldybe, AB „Utenos melioracija“ iš savivaldybės dar ir paprašė pritaikyti jai žemės mokesčio 8675 Lt lengvatą. Suprask, mažokai uždirbam, gerai būtų dar lengvata biudžeto sąskaita. Aišku įstatymas ir savivaldybės nustatyta tvarka to nedraudžia, tačiau ką kalbėti apie moralinę šio prašymo pusę. Remiantis viešųjų pirkimų tarnybos ataskaita AB „Utenos melioracija“ yra akivaizdi savivaldybės konkursų laimėjimo lyderė, trečiojoje vietoje rikiuojasi kito savivaldybės tarybos „valdančiojo“ Vidmanto Jurkos vadovaujama įmonė UAB „Ligaja“. Pastarosiomis dienomis didžiosios žiniasklaidos priemonės pranešė, jog STT Vilniaus vicemerui socialdemokratui Romui Adomavičiui pareiškė įtarimus paėmus 32 000 litų kyšį. Pastarasis įtariamas daręs neteisėtą poveikį UAB „Vilniaus vandenų“ (R. Adomavičius šios įmonės stebėtojų tarybos pirmininkas) skelbtam konkursui ir už tai gavęs kyšį. Kaip teigia UAB „Vilniaus vandenys“ vadovai, šį konkursą laimėjo AB „Utenos melioracija“.

Per pastaruosius dvejus metus (2010 m. – 2012 m.) Utenos rajono savivaldybė įsivėlė į kelis teismo procesus dėl viešųjų pirkimų. Viešųjų pirkimų tarnyba sustabdė ar nutraukė didžiausius, Utenos rajono savivaldybės skelbtus konkursus. Vien 2012 metais teismuose buvo 3 konkursai, kurių bendra vertė viršija 60 milijonų litų. 2011 metais Utenos rajono savivaldybė (Viešųjų pirkimų tarnybos informacija) pagal viešųjų pirkimų pažeidimus Lietuvoje buvo antra iš visų biudžetinių įstaigų. Padaryti viešųjų pirkimų pažeidimai pirkimuose, kurių suma viršija 50 milijonų litų. Nors savivaldybės administracijos direktorius teisinasi, jog iš masės pirkimų atliekamų per metus klaidos ir pažeidimai yra neišvengiami, tačiau daugelis pažeidimų fiksuojami būtent didelės vertės pirkimuose. Užtenka paskaityti VPT išvadas dėl sustabdytų Utenos rajono savivaldybės konkursų ir iškart galima suprasti, jog jie yra stabdomi ne dėl kablelio padėto ne toje vietoje. Per daug sudėtingų ar neobjektyvių sąlygų iškėlimas tiekėjams dažniausiai baigiasi skundais, pretenzijomis, teismais ir taip daroma didelė žala Utenos rajonui. Stringa ne tik Europos sąjungos investicijos, bet ir neatidėliotini projektai, kaip išdumblinimo įrenginių statyba ir kiti.

Per pastaruosius kelis metus neprastai Utenos rajono savivaldybės skelbiamuose konkursuose sekėsi ir įmonei UAB „Lyderio akademija“. Per trejus metus UAB „Lyderio akademija“, kuri priklauso UAB „Lyderio grupė“ po konkursų su Utenos rajono savivaldybe pasirašė 9 sutartis. Savivaldybės administracijos skelbtą konkursą „ISO kokybės vadybos diegimas“ ši įmonė laimėjo pasiūliusi 625 000 Lt, tuo tarpu kita įmonė už tą pačią paslaugą pasiūliusi daugiau nei dvigubai mažesnę sumą – 294 000 Lt buvo eliminuota. Koks sutapimas, vėliau UAB „Lyderio grupė“ projektų vadovu pradėjo dirbti Viktoro Vieversio sūnus, maža to ėmėsi kuruoti būtent šį Utenos rajono savivaldybės projektą. Po kelių mėnesių paviešinau šią informaciją ir kreipiausi į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kad ši ištirtų ar nebuvo pažeisti viešieji ir privatūs interesai. Ir vėl sutapimas ar ne, bet kaip tik tuo metu minėtas asmuo išėjo iš darbo „UAB Lyderio grupė“. VTEK pažeidimo viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo veiksmuose nenustatė, tačiau informacija kalba pati už save.

2000 metais Utenos rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su mobiliųjų paslaugų operatoriumi dėl GSM ryšio paslaugų. Kadangi tuo metu konkursų reikalaujama nebuvo, sutartis buvo pasirašyta be konkurso. Tuo tarpu šiuo metu ir kelis pastaruosius metus galioja viešųjų pirkimų įstatymas, kuris nurodo, jog visos tokio senumo neterminuotos sutartys, pasirašytos be konkurso, turi būti nutrauktos ir privaloma skelbti naują konkursą. Taip pat nurodoma skelbti naują konkursą, jei prie sutarties pasirašomas papildomas susitarimas, kuris keičia pirmines sutarties sąlygas. 2010 metais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas „tarpininkaujant“ viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui Viktorui Vieversiui bei nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymo pasirašė papildomą susitarimą prie minėtos neterminuotos sutarties. 2011 metais, nesilaikant viešųjų pirkimų įstatymų, buvo pasirašytas dar vienas susitarimas su ta pačia mobiliųjų paslaugų įmone. Neteisėto susitarimo sąlygos kalba pačios už save. Utenos rajono mero Alvydo Katino, vicemero Vidmanto Valinčiaus, patarėjų Henriko Zabielos ir Gintauto Petravičiaus, administracijos direktoriaus Jono Slapšinsko ir aišku viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo (kuris Utenos rajono savivaldybėje buvo atsakingas už mobiliųjų paslaugų bei jų įrangos administravimą) interneto planai – 7 GB riboto duomenų kiekio internetas mėnesiui mokesčių mokėtojams kainuoja 192 lt. Tuo tarpu savivaldybės tarybos nariams priskirti interneto planai neriboto kiekio duomenų su 119 lt mėnesine įmoka. Yra mobiliųjų paslaugų planų, kurie riboto duomenų kiekio 1 GB mėnesiui 119 lt. (visa tai apmokama iš biudžeto). Tai ne 2000 metų planai, tai 2011 metų gruodžio mėnesio susitarimo pagrindu pasirinkti planai. Turbūt prie didžiausių norų sunkiai rastumėte tokius planus, ką jau kalbėti apie tokių paslaugų būtinybę. Daugiau nei prieš metus paprašiau savivaldybės vadovų, jog jie laikytųsi galiojančių įstatymų ir būtų nutraukta neterminuota sutartis su mobiliųjų paslaugų operatoriumi. Negavęs jokio atsakymo kreipiausi į atitinkamas institucijas, kurios pavedė savivaldybės kontrolierės tarnybai atlikti auditą šiuo klausimu. Auditas buvo atliktas tik už 2011 metus ir jis patvirtino mano teiginius, jog buvo pažeisti įstatymai. Pažeisti įstatymai ne tik viešuose pirkimuose. Pasak audito išvadų 2011 metais rugsėjo mėnesį viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas gavo iš mobilių paslaugų operatoriaus du planšetinius kompiuterius IPAD (6400 Lt vertės). Pagal galiojančią tvarką minėta įranga privalėjo būti iškart užpajamuota ir įvesta į buhalterinę apskaitą. Tačiau to padaryta nebuvo, bet sąskaitos savivaldybei už įrangą buvo apmokėtos iškart. Pradėjus aktyviai nagrinėti šį klausimą po pusės metų jau kitais finansiniais metais, Viktoras Vieversys „prisiminė“, kad yra neužpajamuoti du planšetiniai kompiuteriai ir juos užpajamavo. Nors savivaldybės kontrolierės tarnyba išvadose parašė aiškiai, jog buvo pažeisti ne tik viešųjų pirkimų, bet ir buhalterinės apskaitos įstatymai, tai nesukėlė jokios reakcijos iš savivaldybės vadovų. Maža to, vietoj naujo konkurso toliau pažeidžiant viešųjų pirkimų įstatymą savivaldybės administracijos direktorius 2012 metų sausio mėnesį pasirašo dar vieną papildomą susitarimą su tuo pačiu operatoriumi. Man sunkiai suvokiama, kaip galima po tokių audito išvadų toliau nepaisyti įstatymų ir daryti tolimesnius neteisėtus susitarimus.

Galima būtų vardinti dar aibę pavyzdžių, kaip seniūnijų žiemos kelių valymo darbai perkami praėjus žiemai, seniūnijų greideriavimo ir profiliavimo darbai baigiantis vasarai, abejotinų derybų su statybų rangovais ir kt. Tačiau reziumuojant norėtųsi pasakyti, kad kai rajono vadovai spaudoje giriasi, jog Utenos rajono savivaldybė per pastaruosius kelis metus įsisavino kelis šimtus milijonų europinių lėšų reikia turėti omenyje, kad visos lėšos turėjo „pereiti“ viešuosius pirkimus. Būtent šiuo laikotarpiu Utenos rajono savivaldybės viešiesiems pirkimams vadovavo ir vadovauja Viktoras Vieversys. Turbūt kyla klausimas, kur savivaldybės kontroliuojančios įstaigos? Savivaldybėje dirba dvi kontroliuojančios institucijos – vidaus audito skyrius ir savivaldybės kontrolierės tarnyba. Nors šių institucijų funkcijos skiriasi, tačiau abiejų institucijų darbuotojoms ir vadovėms atlyginimą moka Utenos rajono savivaldybės administracija. Tokioje situacijoje tikėtis visiško objektyvumo iš auditorių, kurios tikrina savivaldybės administracijos vadovų veiklą ar valdininkų, kurie yra rajono vadovų politiniai bendražygiai, būtų naivu. Šiais laikais retas, kuris išdrįsta vardan objektyvumo rizikuoti savo darbo vieta.

Šiemet savivaldybės vidaus audito skyrius pristatė savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų audito išvadas. Neišsiplečiant nenagrinėsiu pačių išvadų ir jų esmės, bet paminėsiu tai, kad savivaldybės kontrolės komitetui buvo pateikta 13 puslapių audito santrauka, kurioje buvo užfiksuota aibė viešųjų pirkimų pažeidimų. Įdomu tai, jog netikėtai po kelių dienų mano rankas pasiekė ne 13, bet 31 puslapio to paties audito santrauka su dar daugiau informacijos. Kodėl savivaldybės tarybos kontrolės komitetui buvo pateikta „sumažinta“ audito išvada? Reiktų klausti savivaldybės vadovų. Kas liečia savivaldybės kontrolierės tarnybą arba viešųjų pirkimų tarnybą – jos dažniausiai atlieka planinius auditus. Į planinį patikrinimą dažniausiai patenka mažareikšmės įstaigos, tačiau savivaldybės administracijos viešieji pirkimai „kažkodėl“ nepatenka.

Parašykite komentarą