Šventinis, bet ne šventiškų nuotaikų savivaldybės tarybos posėdis

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MOKESČIŲ SISTEMOS POKYČIAI

Paskutiniame 2016 m. Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje daugiausia klausimų savivaldybės tarybos nariams sukėlė ne šventiški klausimai, tačiau naujos komunalinių atliekų (šiukšlių) mokestinės sistemos patvirtinimas. Kaip daugelis žinote, iki šiol šis mokestis buvo skaičiuojamas nuo gyvename būste registruotų asmenų skaičiaus, tuo tarpu nuo sausio 1 d., valdžios parėdymu, įsigalios nauja dvinarė apmokėjimo sistema. Šią sistemą sudarys pastovioji (48,54%) ir kintamoji (52,46%) dalys. Pastoviąją dalį sudarys kiekvieno gyventojo valdomo nekilnojamo turto vienetai, kintamąją – gyventojų, gyvenančių būste, skaičius ir jų komunalinių atliekų kiekis. Trupai pasakius, kiekvienas gyventojas mokės pastovią sumą už turimą namą, butą, sodybą, sodą ar garažą, o jei turi kelis nekilnojamo turto vienetus, mokės už juos visus nepriklausomai nuo to, ar ten jis būna, ar ne. Kintamoji dalis daugiabučių gyventojams bus skaičiuojama pagal būste registruotų asmenų skaičių, o nuosavų namų gyventojams pagal faktinį atliekų kiekį, nes pastarieji prie namų turi konteinerius. Tačiau daugiabučių namų gyventojai taip pat galės įsigyti konteinerius ir mokėti už faktinį kiekį. Ypač tai aktualu atokiau esantiems miesto ir rajono daugiabučių gyventojams, prie kurių namų nesunkiai galima būtų įrengti bendrą konteinerį, ar kelis atskirus. Nors naujoji apmokėjimo sistema toli gražu nėra tobula, ateityje tikriausiai turės būti tobulinama, perskaičiuojama ar kitaip keičiama. Viena vertus, viso žmogaus nekilnojamo turto apmokestinimas nėra teisingas, nes žmogus juk vienu metu nebūna visuose savo būstuose ar garažuose. Kita vertus, siekis gyventojus apmokestinti už faktinį kiekį atliekų yra sveikintinas, nes yra teisingas ir skatinantis rūšiavimą. Tuo pačiu būtina žinoti, jog ką tik Utenos regiono atliekų tvarkymo centras patvirtino naują sąvartyno vartų 55 eurų už toną mokestį (buvo 30 eurų), todėl, žinant, kad komunalinių atliekų tvarkymo pusę sąnaudų sudaro šis mokestis, netrukus po švenčių reiktų laukti nemažo mokesčio už šiukšlių išvežimą šuolio. Visos šios švenčių proga respublikinės ir vietinės valdžios padovanotos dovanos gyventojams tikriausiai sukels daug diskusijų ir nepasitenkinimo, nes net ir 115 lapų apimties pateikta informacija bei konsultacijos savivaldybės tarybos nariams visiško aiškumo nesuteikė. Matant kiek gali būti įvairiausios painiavos (ypač dėl kompensacinių priemonių) posėdžio metu paprašėme šį klausimą atidėti kitam posėdžiui ir per tą laiką išanalizuoti giliau, nei tai galima buvo padaryti per kelias dienas, tačiau valdantieji kartu su rajono meru nusprendė neatsilikti nuo grafiko ir patvirtinti naująją tvarką.

ŠILUMOS ENERGIJA UTENIŠKIAMS NUO 2016 M. VASARIO M. 1 D. PIGS 11 PROCENTŲ

Utenos šilumos tinklai susirinkusiems tarybos nariams paskelbė gerą žinią, jog nuo ateinančių metų vasario 1 d. uteniškiams šilumos energija pigs 11%. Tačiau vieną pigiausių Lietuvoje šilumos energiją tiekiančios įmonės vadovas nuogąstavo, kad LR Seimui nutarus naikinti šilumos energijos PVM lengvatą minėti 11 % ištirps ir šilumos kaina liks tokia, kokią gyventojai moka šiandien. O šiandien moka tiek, kad įmonė gavo 1 milijoną pelno, kuris, deja, tikriausiai vėl nukeliaus ne į šilumos tinklų investicijas, bet savivaldybės biudžeto skylėms užkaišioti.

NAUJŲ PARKŲ UTOPIJOS

Posėdyje dalyvavusiems 22 ( iš 25) rajono deputatams valdžios parėdymu savivaldybės klerkai pristatė naujų parkų įrengimo Utenoje viziją. Pasirodo, puoselėjamos mintys sutvarkyti už Alaušos degalinės link stadiono esančią 25 hektarų teritoriją. Šiai teritorijai net sugalvotas pavadinimas – Rašės parkas. Kalbama apie želdinių sutvarkymą, takus, tiltelius ir kt. Taip pat neatsisakoma planų sutvarkyti 10  hektarų Vyžuonaičio ežero pakrantės teritoriją ir jos apylinkes. Atrodytų, gražios mintys ir norai, tačiau, žinant ribotas finansines savivaldybės galimybes pasiteiravau, iš kokių gi lėšų šios teritorijos būtų sutvarkytos, vėliau prižiūrimos ir iš kokių lėšų būtų išperkami iš gyventojų jiems priklausantys privatūs žemės sklypai. Deja, tuo pačiu įskaičiavus ir prieš kelis metus idėjų konkursais išgarsintą, mistinį Smėlynės parką (pavadinimas sugalvotas), pasirodo nėra padaryta jokių skaičiavimų dėl šių teritorijų įrengimo kainos ir juo labiau priežiūros sąnaudų. Žinant, kad kiekvieni metai Utenos miestą prižiūrinčiai komunalinei įmonei ir taip tampa finansiniu išbandymu, o uteniškių kas metai sumokami vis didesni žemės mokesčiai skiriami būtent šiai įmonei gelbėti (kitaip pasakius miesto teritorijų priežiūrai), galima tik realistiškai pagalvoti, kas būtų, jei reiktų papildomai prižiūrėti dar 60 hektarų teritorijas? Palyginimui: ne visada “nušienaujamas” mieste esantis Vyžuonos parkas užima 10 hektarų plotą. Vaizdžiai pasakius, vietoj to, kad laisvus ir nenaudojamus žemės sklypus panaudoti investicijų pritraukimui, norima jose įgyvendinti nepamatuotas kažkieno fantazijas, tuo pačiu visiškai negalvojant apie tai, kiek tai mums visiems kainuotų. Juk daugelis stengiamės tvarkytis savo aplinką pagal tai, kiek leidžia kišenė, tačiau rajono valdžia ir joje esantys verslininkai turi kitokią logiką. Logiką, kuri naudinga statybos darbus atliekančioms įmonėms, bet tikrai ne gyventojams.

NESIBAIGUS MOKSLO METAMS Į PENSIJĄ IŠLEIDŽIAMOS TRIJŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVĖS

Ne visiems Utenos biudžetinių įstaigų vadovams šios šventės sukels tik gerus prisiminimus, nes rajono valdžia prieš pat šv. Kalėdas nusprendė į užtarnautą pensiją išleisti trijų lopšelių, darželių-mokyklų vadoves. Atrodytų nieko keisto, tačiau net ir šioje situacijoje rajono vadovybė pasielgė švelniai pasakius nekorektiškai. Per kelis dešimtmečius didelį būrį mažųjų uteniškių išugdžiusių „Eglutės“, „Saulutės“ ir „Gandrelio“ ugdymo įstaigų vadovės į pensiją buvo “išprašytos” viduryje mokslo metų, tokiu būdu neleidžiant užbaigti mokslo metų ciklo. Įprastai savivaldybės tarybos posėdžio metu, oficialiai nutraukiant darbo sutartis su savivaldybės įstaigų vadovais pastarieji ne tik susilaukdavo plojimų, bet ir gėlių, kuo šį kartą kaip tyčia ar ne, buvo pamiršta pasirūpinti. Norisi tikėti, kad tai nebuvo savivaldybės atpildas vadovams už šiais metais nepavykusią (kaip norėta) švietimo įstaigų reorganizaciją, kuriai pasipriešino šių įstaigų (Eglutės darželio-mokyklos) ugdomų vaikų tėveliai. Palinkint rajono valdžiai ateityje su uteniškių pagarbą užsitarnavusiais švietimo darbuotojais elgtis kultūringiau kolega rajono vadovams adresavo seną posakį – “žmogų iš kaimo gali išvaryti, tačiau kaimo iš žmogaus ne”.

JUNGIAMOS DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLOS

Tame pačiame posėdyje Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas pristatė iniciatyvą sujungti Utenos Dailės ir Muzikos mokyklas. Valdžios sugalvotoms jungtuvėms iš išskaičiavimo prieš kurį laiką pasipriešino Dailės mokyklos bendruomenė, nes būtent ši įstaiga prarastų savo vadovą ir kai kuriuos darbuotojus. Reformas siūlančio savivaldybės klerko nuomone, prie šių mokyklų reiktų prijungti dar ir šokio sritį bei įsteigti naują įstaigą pavadinant ją Meno mokykla. Matant, kad bendruomenė šiai skirtingų įstaigų sąjungai nepritarė, buvo noras išgirsti jungiamų įstaigų vadovų nuomonę, tačiau posėdžio metu, dėl mums nežinomų priežasčių, nei vienas jų nepasirodė. Vertinant šį klausimą paviršutiniškai, galima būtų patikėti valdžios noru racionaliai optimizuoti kultūros ir meno įstaigas, tačiau labiau pasigilinus, kyla klausimų. Pavyzdžiui, kodėl nejungiami į vieną vis dar iki galo rezidentais neužpildytas Utenos kūrybinių industrijų centras (menų inkubatorius), tikriausiai voratinklių ir dulkių meną puoselėjantis Leliūnų meno centras, tas pats tradicinių amatų centras Svirnas ar kitos savo veikla panašios įstaigos, o jungiamos skirtingo pobūdžio įstaigos. Rajono švietimui vadovaujančio R. Kraulišo pasiteiravime, kad gal reiktų pradėti nuo savęs, t.y. nuo savivaldybės administracijos ir sujungti į vieną jo paties skyrių su pavyzdžiui Kultūros skyriumi. Kitaip pasakius biudžetininkams rodyti pavyzdį pradedant nuo savęs. Kita vertus ne mažiau keistai atrodo siūloma įstaigų reforma šiuo metu vykstančio Dailės mokyklos patalpų remonto kontekste. Remontuojam, tačiau naikinam?! Todėl labai norėtųsi tikėti, kad reformos iniciatyva neatsirado dėl paties projekto ir statybų darbų nesklandumų, kurių pasak darbuotojų netrūko. O tai juk statybų darbus mėgstančiai mūsų rajono valdžiai ar jai artimiems verslininkams galėjo labai nepatikti?

PATAISYTAS BIUDŽETAS ŠĮ KARTĄ NEGRĖS BIUDŽETININKŲ ATLYGINIMŲ KARPYMU

Posėdžio metu, paskutinį kartą šiais metais, buvo taisytas savivaldybės biudžetas, kuris, pasak Finansų skyriaus vedėjos, nors ir neigiamu balansu (išleista daugiau, nei turėta), ateinančiais metais neturėtų paliesti biudžetininkų atlyginimų ir pačių įstaigų išlaidų, kaip tai buvo šių metų pradžioje. Savivaldybės tarybos nariai pritarė ir iniciatyvai persiskolinti dalį savivaldybės skolų su mažesnėmis bankų palūkanomis. Viena vertus bus sutaupyta, kita vertus aštuonženklė savivaldybės, o tai reiškia mūsų visų skola nustumiama mūsų vaikams ar anūkams. Vaizdžiai pasakius gyvename ateities kartų sąskaita.

VALDŽIOS DOVANOS IŠSKIRTINIAMS VERSLININKAMS

Beveik kiekviename posėdyje savivaldybės tarybos nariai svarsto prašymus iš įvairių įmonių, prašančių atleisti jas nuo žemės ar nekilnojamo turto mokesčių, kurių bendra suma viršija šimtą tūkstančių eurų. Daugelis šių įmonių atleidžiamos dėl to, kad remia sporto ar kultūros renginius. Tarp tokių yra ir rajoną valdančių partijų politikų-verslininkų, kurie pavyzdžiui įvykdę trijų milijonų eurų vertės savivaldybės organizuotą projektą miestui atsidėkoja vos 500 eurų parama, maža to vėliau nepasikuklina paprašyti už tai 169 eurų kompensacijos atleidžiant nuo mokesčių. Tačiau yra verslininkų, kurie neremia nei kultūros, nei sporto renginių Utenos rajone, tačiau vis tiek siekia tūkstantinių kompensacijų. Šiame posėdyje 1700 eurų mokestinę dovaną gavo nakvynės, maitinimo ir SPA paslaugas teikiantis viešbutis. Atrodytų suma nėra didžiulė ir nieko čia tokio, tačiau kuo tuomet skiriasi visi kiti rajono verslininkai, kurie tokių dovanų per Kalėdas negauna? Tuomet reiktų nediskriminuoti ir kitų rajono verslininkų, kuriems sunkiau sekasi, atleisti juos nuo žemės ir turto mokesčių. Į tokį mano argumentą savivaldybės vicemeras atsakė, kad šis viešbutis nusipelno išskirtinės malonės, nes suteikia nuolaidų per miesto šventę atvykstantiems miesto svečiams. Norėtųsi patikėti, kad tik miesto svečiams… Tokios dosnios malonės deja nesulaukia nei senjorai, nei kiti uteniškiai, atvirkščiai, verčiami kiekvienais metais mokėti vis didesnius žemės mokesčius.

KOMITETŲ POKYČIAI IR “BEDANTĖ” ANTIKORUOCIJOS KOMISIJA

Savivaldybės taryba patvirtino naują Kontrolės komiteto pirmininką, kuris turi būti iš opozicijos. Kadangi valdžiai oponuojančioje pusėje esančioje TS-LKD frakcijoje yra 5, Liberalų sąjūdžio frakcijoje – 4 savivaldybės tarybos nariai, komiteto pirmininku buvo paskirtas konservatorius, savivaldybės įmonės darbuotojas R. Dijokas. Savivaldybės taryboje suskirstyti pagal sritis veikia 5 komitetai, kuriuose tarybos nariai nagrinėja įvarius uteniškiams aktualius klausimus. Utenos rajono gyventojams reiktų žinoti, kad šiuose posėdžiuose, iš anksto užsiregistravę, gali dalyvauti visi norintys, jei tik svarstomi jiems aktualūs klausimai. Tuo neseniai galėjo įsitikinti Utenos rajono gyventojai, besirūpinantys savo žemės sklypų ateitimi.

Šiame posėdyje savivaldybės Antikorupcijos komisija pristatė savo veiklos ataskaitą, kurioje nei vienu žodeliu neužsimenama apie Utenos rajono savivaldybėje vykstančius specialių tarnybų tyrimus, nors apie tai neretai galime skaityti šalies žiniasklaidoje. Pernai ši komisija net neužfiksavo, kad rajono meras dėl galimų korupcinių pažeidimų buvo nušalintas dviems mėnesiams nuo pareigų. Kaip tuomet buvo parašyta komisijos išvadose – „2015 m. korupcijos apraiškų Utenos rajono savivaldybėje nenustatyta“. Pasiteiravau, ar 2016 m. ši komisija bent bandė pasiaiškinti, kodėl savivaldybės administracijoje dar ir šiais metais daromos kratos, dokumentų ir kompiuterių poėmiai, apklausiami darbuotojai ir kt. Komisijos pirmininkas tarybos nariams atsakė, kad komisijos veiklos nuostatai jiems to neleidžia. Tuomet man ir kitiems sveiko proto žmonėms natūraliai kyla klausimas – kam reikalinga tokia komisija? Tokiais atvejais tik dar kartą galima įsitikinti, jog Lietuvoje komisijos ar darbo grupės kuriamos tik dėl žmonių akių, o ne realiam darbui.

EFEKTYVIAU VALDOMAS SAVIVALDOS TURTAS

Nesenai Lietuvos laisvos rinkos institutas paskelbė šalies savivaldybių reitingus, kuriame pagal turto valdymą pagaliau Utenos rajono savivaldybė pakilo į aukštesnes pozicijas. Galima sakyti, kad 6 metų nuolatinis oponavimas rajono valdžiai dėl mūsų visų turto valdymo efektyvumo pradeda duoti rezultatus. Tačiau, nežiūrint į tai, dar tikrai yra kur stiebtis. Buvusios trečiosios vidurinės mokyklos pastatas vis dar marinamas, tikintis įrengti dar vieną abejotiną projektą. Atkočiškių vaikų namų pastatas vienai iš savivaldybės vadovių ir turto pardavėjai iki šiol atrodė užpildytas, nors iš 4000 kv. m. užimti tik 600 kv. m. Sudegęs Malūno pastatas bandomas “sujungti” su po juo esančiu žemės sklypu. Aušros g. 38 esantis žemės sklypas (šiuo metu Eolto parduotuvė) niekaip nepadalijamas metus laiko, kas yra sveiku protu nelabai suvokiama ir pradeda kelti įvairių minčių. Ir tai tik didesni savivaldybės nenaudojami ar jos veiklai nereikalingi objektai, o dar yra daugybė mažesnių pastatų ir žemės sklypų, kurie pasistengus ir nustūmus šalin seną mąstyseną šiandien galėtų turėtų naujus šeimininkus, kurie ten galėtų kurti savo verslus ir naujas darbo vietas. Kadangi šiam tikslui niekaip nesukuriama atskira internetinė platforma, kviečiu visus besidominčius investicijomis sekti savivaldybės skelbimus spaudoje, gal pavyks nupirkti nebrangiai kokį nekilnojamą turtą.

DĖMĖSYS PRIKLAUSOMYBĖMS IR SVIKATINGUMUI

Savivaldybės gydytoja pristatė Utenos rajono sveikatos stebėsenos informaciją. Nors Utenos rajonas kažkuo ypatingai nuo kitų rajonų nesiskiria, tačiau šioje srityje ir nereikėtų užsiimti lyginimu, turėtumėme nuolat ieškoti efektyvių priemonių sveikatingumo situacijos gerinimui. Pavyzdžiui, anksčiau mokyklų sporto salės buvo atviros bendruomenėms, tačiau pastaruosius kelerius metus tokios galimybės nebėra. Kadangi ši problema daugiau biurokratinė, paprašėme ją skubiau išspręsti ir savaitgaliais atverti žmonių sportavimui mokyklų sporto sales. Posėdžio metu savivaldybės tarybos nariams buvo pristatytas siūlymas išplėsti Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą Utenoje, nes pasitaiko vis daugiau atvejų, kai reikia spręsti jaunimo priklausomybių problemas. Savivaldybės gydytojos paprašėme atkreipti dėmesį ne tik į rūkymo ar alkoholio vartojimo problemas, bet ir išplitusią lošimų bei lažybų “madą” jaunimo tarpe.

SVARBŪS ADMINISTRACINIO KODEKSO POKYČIAI NUO SAUSIO 1 D.

Posėdyje savivaldybės tarybos nariams Viešosios tvarkos skyriaus vedėja ir Utenos apskrities policijos vadovas pristatė Utenos rajono kriminogeninę situaciją. Kaip ir ankščiau, Utenos rajone daugiausia registruojama vagysčių ir pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje. Policijos vadovas pastebėjo, kad nuo sausio 1 d. keisis LR administracinis kodeksas. Todėl didės baudos už pažeidimus, pavyzdžiui už kalbėjimą telefonu vairavimo metu, nuo buvusių 20 eurų padidės iki 50 – 90 eurų. Taip pat policijai iš teismų grąžinama funkcija spręsti baudos dydį, nuobaudų terminus ir kitus su kelių eismo taisyklių pažeidimais susijusius dalykus.

KALĖDINĖS DOVANOS UTENOS LIBERALAMS

Jau ne pirmus metus Lietuvos ir tuo pačiu Utenos rajono gyventojai skirdami gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. dalį pasirinktai organizacijai, gali papildomai 1 proc. dalį skirti partijoms ar jų atskiriems skyriams. Utenos liberalai džiaugiasi ir dėkoja visiems Utenos rajono ir kitų Lietuvos miestų gyventojams, kurie savo 1 proc. mokesčio dalį paskyrė būtent uteniškių veiklai sustiprinti. Prieš kelias dienas paaiškėjo, kad rėmėjų buvo nemažas būrys, o jų paaukota suma siekė 1932 eurus. Galime tvirtai pažadėti, jog kiekvienas euras bus panaudotas tikslingai, mūsų organizacijos ir politinės veiklos stiprinimui. Didelis ačiū Jums!

PALINKĖJIMAS

Posėdžio pabaigoje Utenos rajono meras artėjančių švenčių proga visiems palinkėjo vilties. Gražus palinkėjimas, tačiau jis kaip niekada priklauso nuo visų mūsų, politikų, veiklos. Todėl politikams norėčiau palinkėti nuoširdaus ir aktyvaus darbo dėl savo rajono ir šalies gyventojų, kad vėliau nereiktų linkėti visuomenei vilties. Tuo tarpu visuomenei norėtųsi palinkėti budraus bei kritinio vertinimo to, kas jiems valdžios sakoma, kas už juos sprendžiama ir kas daroma juos supančioje aplinkoje.

Linkime visiems ir kiekvienam atskirai geresnių nei kada ankščiau Naujųjų metų!

Parašykite komentarą