Pas mus rajone viską sprendžia vienas žmogus

Pas mus rajone viską sprendžia vienas žmogus

Šiandien dar kartą galėjau įsitikinti, kad pas mus rajone sprendžia vienas žmogus. Siūliau kultūros centre, kurio remontui išleista virš 6 milijonų litų (įskaitant ir uteniškių) nekomercinius renginius uteniškiams leisti rengti nemokamai. Nenormalu, kai senyvo amžiaus rašytoja už knygos pristatymą turi dar pati primokėti. Pagal savivaldybės veiklos reglamentą (tvarką) visus klausimus pradžioje svarsto iš tarybos narių sudaryti komitetai, vėliau tie patys tarybos nariai tik jau visi kartu priima sprendimus savivaldybės tarybos posėdžio metu. Du kartus komitete visi nariai vienbalsiai pritarė mano siūlymui ir du kartus savivaldybės taryboje mano siūlomas sprendimas buvo atidėtas (tiksliau nepatvirtintas). Niekaip negaliu suprasti savo kolegų tarybos narių, kurie komiteto posėdžio metu linksi galvomis, balsuoja už, siūlo visai tarybai priimti vieną sprendimą, bet po mero replikų staiga visi balsuoja patys prieš savo siūlymą. Ką tai apie juos pasako?

Parašykite komentarą