Ilgametė valdžia: stabili savivalda ar karalystė?

Ilgametė valdžia: stabili savivalda ar karalystė?

Utenos rajono spaudoje tenka pastebėti, kaip rajono vadovas giriasi kelių kadencijų valdymu, kurio metu buvo Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) valdančiųjų partijų lyderiu. Siekiama sudaryti tokį vaizdą, kad ilgalaikis tų pačių politikų valdymas ne tik užtikrino rajono stabilumą, bet ir lėmė jo klestėjimą. Bandoma įtikinti uteniškius, jog kitos partijos yra silpnos ir galimybių pakeisti dabartinę valdžią, suprask, nėra.
Utenoje oponuojančios valdžiai politinės jėgos bandomos parodyti kaip nesuprantančios politinio darbo ir siekiančios nugalėti valdančius socialdemokratus pasitelkiant įvairias juodąsias technologijas ar nekorektišką kovą. Suprask, rajonas valdomas pasitelkus penkias partijas ir sąžiningoje kovoje jų įveikti kitaminčiams šansų nėra.

Tiesą pasakius, 4 iš 5 populiariausių Lietuvos partijų rajono vadovams jokio palaikymo viešai nepareiškė, atvirkščiai, iškėlė savo kandidatus į rajono merus ir Tarybą. Todėl reikėtų prisiminti lietuvišką patarlę – „neperšokęs griovio, nesakyk op“. Tokie rajoną valdančių politikų išvedžiojimai yra ne kas kita, kaip elementari, sovietinius laikus menanti propoganda. Prisimenant, jog rajono vadovai sovietiniais laikais dirbo su komunistų partijos ideologine sklaida, propoganda turbūt yra neatsiejama jų komandos politinės veiklos dalis. Jau 14 metų
Utenos rajonui vadovauja tie patys politikai. Keitėsi pareigos, partijų pavadinimai, ideologijos, tačiau žmonės liko tie patys. Kai kurių rajonui vadovaujančių politikų „skonis“ partijoms keitėsi taip dažnai, kad šiandien sunku suprasti, kokias tiesas jie išpažįsta. Toks politinių pažiūrų nepastovumas rodo ne ką kitą, kaip siekį bet kokia kaina išlikti valdžioje. Ar tikrai tų pačių politikų ilgalaikio buvimo valdžioje ir bandomos parodyti vienybės receptas yra idealistinis noras sukurti šviesų rytojų? Ar tikrai tų pačių politikų ilgas buvimas valdžioje užtikrino stabilumą ir klestėjimą? Iš dalies taip ir atsitiko, tik ne eilinių uteniškių, bet tų pačių politikų atžvilgiu. Vienų valdžioje esančių politikų įmonėms ilgas buvimas valdžioje užtikrino stabilias dešimčių milijonų eurų pajamas iš savivaldybės organizuojamų projektų, kitų politikų šeimų nariams ilgas buvimas valdžioje užtikrino stabilias, kartais ir po kelias darbo vietas, tretiems buvo sudarytos galimybės beveik visas savivaldybės įstaigas ir administraciją paversti valdžios partijų žaidimų aikštelėmis. Per keliolika pastarųjų metų valdančių partijų nario pažymėjimas biudžetinėse įstaigose tapo svarbesniu kvalifikaciniu priedu nei išsilavinimo diplomas. Galima su viduriniu išsilavinimu būti vienu iš savivaldybės įstaigos vadovų, galima dirbti keliose savivaldybės įstaigose vienu metu, galima dirbti tą patį darbą ir partijai, ir savivaldybei tuo pačiu metu, jei tik tavo šeimos nariai ar partijos kolegos vadovauja savivaldybei. Nors mėgstama sakyti, jog Lietuva – „švogerių“ kraštas, apie juos net neverta kalbėti. Tos pačios „vieningos“ politinės jėgos nariai vadovauja savivaldybės viešiesiems pirkimams ir įmonėms, kurios ypač sėkmingai laimi milijoninius viešųjų pirkimų konkursus. Europos Sąjungos lėšų grobstymo bylos, antroji vieta Lietuvoje pagal viešųjų pirkimų pažeidimų finansines apimtis, nuolatinis bylinėjimasis su konkursuose dalyvaujančiomis įmonėmis, rajono valdančiosioms partijoms priklausantiems politikams nesutrukdė skirstyti savivaldybės milijonus. O prieš mėnesį paskirta savivaldybės tarnautojų kvalifikaciją prižiūrėti turinti komisija, kurios dauguma – vienos partijos nariai. Nejaugi valstybės tarnautojai bus vertinami pagal pažiūras ar lojalumą? Net ir savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininkas yra priklausomas nuo valdžios, nes jo įmonė kiekvienais metais iš savivaldybės biudžeto gauna didžiules pajamas. Beveik visų savivaldybės meno, kultūros, sporto, sveikatos, švietimo įstaigų vadovai yra „vieningos“ jėgos atstovai. Sunku patikėti, jog visų lopšelių-darželių vadovės politika susidomėjo dėl noro tapti politikėmis?.. Greičiau dėl noro stabiliai dirbti savo darbą. Šiuos vadovus ar specialistus galima suprasti, juk Utena – ne sostinė ir praradus darbo vietą rasti naują nėra lengva. Tokia politinė sistema nėra naujiena Lietuvoje, tačiau daugelis vengia apie tai kalbėti. Vengia, nes už „kitokią“ nuomonę galima prarasti ne tik ramybę, bet ir darbo vietą. Tuo įsitikinti teko ir patiems Utenos liberalams. Tokia politinė sistema neišvengiamai didina atskirtį tarp valdžios ir eilinio uteniškio.

rankosKelinti rinkimai iš eilės rajono valdančių partijų rinkimų sąrašuose pilna kandidatų, kurių pareigos yra nesuderinamos su Tarybos nario pareigomis. Žmonės, rinkdami kultūros ir švietimo įstaigų vadovus, savivaldybės administracijos darbuotojus, seniūnus, šių žmonių savivaldybės taryboje nepamato, nes pastarieji išrinkti netrukus atsisako savo mandato ir užleidžia vietą tiems, kurių žmonės neišrinko. Tai ne kas kita, kaip rinkėjų ir pačios visuomenės apgaudinėjimas skambiomis pavardėmis. Juk atsisakiusiųjų darbo vietos dėl Tarybos nario pažymėjimo šiuolaikinėje Utenos rajono istorijoje turbūt nebuvo? Prieš ateinančius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus „vieningos“ politinės jėgos vadovai pradėjo susitikimų su Utenos rajono gyventojais maratoną. Suprask, prieš pat rinkimus reikia pristatyti gyventojams metinę savo veiklos ataskaitą. Klausimas – kodėl tokiu būdu ataskaitos uteniškiams nebuvo pateikinėjamos pernai ar užpernai? Prieš rinkimus demonstruojamas ypatingas susirūpinimas Utenos rajono gyventojais yra ne kas kita, kaip paprasčiausia rinkimų kampanija. Kadangi ne tik rajono valdžiai, bet ir mums tenka nuolat bendrauti su uteniškiais, dažnai tenka kreiptis į savivaldybės administracijos skyrius ar savivaldybės įstaigas įvairios informacijos. Pastaruoju metu tapo problemiška gauti informaciją ne tik iš savivaldybės skyrių vedėjų, savivaldybės įmonių, bet ir iš pačių savivaldybės administracijos vadovų. Vengiama savivaldybės tarybos nariams atskleisti informaciją net apie tai, kiek per visą kadenciją Tarybos nariai išleido kanceliarinėms lėšoms, nors remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės administracija tai padaryti privalo. Liberalų sąjūdžio partijai priklausantys Tarybos nariai per ketverius metus nepanaudojo beveik 90 procentų kanceliarinėms išlaidoms skirtų lėšų. Tai yra mokesčių mokėtojų lėšos, todėl kiekvienas uteniškis turi teisę žinoti, kur, kam ir kiek išleidžia jų pinigus Tarybos nariai ar už ką 50 procentų ir didesnius priedus prie atlyginimų gauna „vieningai“ politinei jėgai priklausantys savivaldybės klerkai. Seimo narių išlaidos kanceliarijai matomos visiems šalies gyventojams, o čia, suprask, jau kitaip? Tokie savivaldybės administracijos direktoriaus „išsisukinėjimai“ ne tik kad sukelia įvairių interpretacijų, bet ir trukdo savivaldybės tarybos nariams dirbti su visuomene.

Utenos rajono savivaldybė pernai viešinimo paslaugoms skyrė 250 000 litų (72 500 eurų). Užsakomieji savivaldybės straipsniai, laikraštukai, dešimtis tūkstančių kainuojančios televizijų laidos tapo savivaldybės vadovų liaupsių ruporais. Pasitaiko tokių laikraščių numerių, kur rajono mero veidą galima aptikti beveik kiekviename puslapyje. O kur dar viename šalies leidinyje gautas metų mero titulas? Turbūt atsitiktinumas, jog Utenos rajono savivaldybė prieš tai ir tuo pačiu metu minėtame leidinyje pirko už tūkstančius eurų užsakomuosius straipsnius… Per ketverius metus viešinimo paslaugoms išleista beveik milijonas litų (300 000 Eur). Utenos rajono vadovas, turbūt norėdamas sumenkinti konkurentų politinę reklamą spaudoje, pastebėjo, jog reklamuoti prastam daiktui reikia daug brangios ir didelės reklamos, o geras daiktas kalba pats už save. Na, matant, kiek savivaldybės šiam reikalui išleidžia mokesčių mokėtojų lėšų, su rajono mero įžvalga galima būtų ir sutikti. Bendraujant su uteniškiais tenka išgirsti nusiskundimų, jog spaudoje pamatyti kitus politikus, išskyrus rajono vadovus, yra retenybė. Reikėtų pastebėti, jog Utenos rajono valdžios straipsnius spaudoje apmoka Utenos rajono mokesčių mokėtojai, o opozicijai priklausantys politikai savo straipsnius turi rašyti iš asmeninių lėšų. Todėl opozicijos politikai, neturėdami finansinių galimybių, su uteniškiais daugiausia bendrauja gyvai, internetiniuose ar socialiniuose tinklapiuose.

Utenos liberalai toleruoja kiekvieno žmogaus politinių pažiūrų pasirinkimo laisvę ir niekada dėl tokių dalykų netaikys skirtingų standartų ar požiūrio. Tai yra kiekvieno Lietuvos piliečio konstitucinė teisė, ir sieksime padaryti viską, kad partijos nario pažymėjimas neteiktų jokio pranašumo ar naudos dirbant savivaldybės biudžetinėse įstaigose ar kitose savivaldos srityse. Liberalų sąjūdis sieks ne tik atsikratyti dabartinės politinės sistemos ydų, bet ir stengsis nesukelti nereikalingos įtampos savivaldybės įstaigų ar įmonių veikloje. Darysime viską, kad savivaldybės administracijos, jai pavaldžių įstaigų, įmonių veikla taptų viešesnė ir skaidresnė. Gyventojai turėtų galimybę matyti ne tik mokesčių sąskaitas, bet ir tai, kas jas sudaro. Ne tik savivaldybės tarybos nariai, bet ir kiekvienas uteniškis turėtų galimybę gauti informaciją jiems rūpimais klausimais. Nors dabartinė rajono valdžia ne itin mėgsta bendravimą socialiniuose tinkluose, Liberalų sąjūdžio valdomoje savivaldybėje uteniškiams būtų sudaryta galimybė su rajono vadovais bendrauti tiesiogiai, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose.

Kiekvienais metais svarbiausiais Utenos rajono gyventojams klausimais būtų rengiamos gyventojų apklausos. Tiesti durpynu gatvės tęsinį už 1,7 milijono eurų ar asfaltuoti kelis dešimtmečius apleistas gatves – tokius klausimus turėtų nuspręsti patys uteniškiai. Inicijuosime bendruomenių steigimąsi Utenos mieste, kad miesto kvartalų gyventojai turėtų didesnes galimybes sprendžiant savo gyvenamosios aplinkos reikalus. Tai ypač aktualu pastaruoju metu miesto kvartaluose vykstant renovacijos projektams. Šių metų sausio mėnesį liberalų iniciatyva buvo įsteigta Aukštakalnio bendruomenė.

Artimiausiu metu uteniškiai turės galimybę apsispręsti, nori dabartinės valdžios suformuotos politikos tęstinumo ar permainų. Kovo 1-ą dieną bus galimybė pakeisti Utenos rajono politinę sistemą, kitaip vieną rytą galime prabusti kreivų veidrodžių karalystėje.

Parašykite komentarą