Biurokratas ir pilietis – paraleliniai pasauliai

Biurokratas ir pilietis – paraleliniai pasauliai

Neseniai į mane kreipėsi susirūpinęs uteniškis. Vyturių kvartalo gyventojas pasiguodė, jog gavo daugiabučio gyvenamojo namo, kuriame gyvena, administratoriaus laišką ir nesupranta jame išdėstytų reikalaujamų dalykų. Pasak žmogaus, savivaldybės įmonė UAB „Utenos būtų ūkis“ atsiuntė laišką ir balsavimo biuletenį, kuriame prašoma apsispręsti dėl būsimo namo dalinio remonto plano. Būtų ūkio atstovai taip pat raštu nurodė Vaižganto gatvės namo gyventojams, jog vadovaujantis naujuoju Vyriausybės nutarimu būtina pradėti kaupti lėšas būsimam jų namo balkonų sutvirtinimui. Atsiųstame lėšų kaupimo plane buvo nurodyta ir konkreti suma, kuri per 9 metus turėtų būti sukaupta. Su tokiais pat nusiskundimais dėl šio administratoriaus netrukus kreipėsi dar keletas to paties kvartalo gyventojų.
Pradėjęs aiškintis situaciją, supratau, kodėl tarp gyventojų kilo panika. 2015 metų balandžio mėnesį pasirodė naujas Vyriausybės nutarimas, kuriame buvo apspręsta, kokia tvarka nuo šiol Lietuvos daugiabučių namų gyventojai turės kaupti lėšas būsimiems namų remontams. Susipažinę uteniškiai su nauju Vyriausybės nutarimu jam iš esmės neprieštaravo, nes suvokė, jog namo savininkai yra jie patys ir namo remonto ankščiau ar vėliau prireiks. Tačiau tiek susirūpinusius uteniškius, tiek mane nustebino savivaldybės įmonės bendravimo ypatumai su daugiabučių namo gyventojais. Ypač uoliai surenkantis iš gyventojų mokesčius administratorius, savo uolumą kažkur pamiršo, kai kiekvienam gyventojui prireikė paaiškinti ne tik naujovės esmę, bet ir aibę kitų susijusių su tuo klausimų. Beveik visus Utenos miesto daugiabučius kuruojantis administratorius vieną vėlyvą vakarą nusprendė į UAB „Utenos butų ūkį“, esantį miesto pakraštyje, pasikviesti gyventojus, o nesulaukęs gausesnio skaičiaus svečių, nutarė daugiau nebesivarginti. Vaižganto gatvės gyventojams buvo atsiųstas raštas, su nurodytu 77 000 eurų kaupiamuoju planu, kuris reikalingas būsimam balkonų konstrukcijų stiprinimui. Siųstame rašte gyventojai buvo informuoti, jog iki vasario 5 dienos gali pateikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus dėl šio plano. Kadangi nebuvo niekur paaiškinta kas nustatė būsimų remontų prioritetus, kas rengs projektą ir viešuosius pirkimus ar kuo vadovaujantis buvo nustatyta suma, gyventojai įmonės atstovų paprašė raštu atsakyti į šiuos klausimus. Gyventojų nuostabai, net nesulaukus atsakymo, tą pačią vasario 5 dieną jie pašto dėžutėse rado parengtus balsavimo biuletenius, kuriuose jų buvo prašoma balsuoti ar pritaria administratoriaus siūlomam planui.

mar222

Čia ir išryškėjo paralelinis pasaulis tarp eilinio piliečio ir uoliai ginančio nežinia kieno interesus biurokrato. Gyventojams, nesulaukusiems jų apsisprendimui būtino išaiškinimo, buvo paprašyta balsuoti. Turbūt, kad gyventojams kiltų kuo mažiau dvejonių dėl administratoriaus ryžto, dokumente buvo parašyta, jog jiems balsavus „prieš“ vis tiek bus renkamas LR Vyriausybės nustatytas minimalus kaupiamų lėšų dydžio mokestis. Papildomai pridėta, jog neigiamo balsavimo atveju sprendimus dėl daugiabučio namo remonto poreikio priims pats administratorius ir jei gyventojai bus nesukaupę ar sukaupę nepakankamai lėšų, jas privalės sumokėti iki mėnesio pabaigos nuo sąskaitos faktūros pateikimo. Kitaip pasakius gyventojams pasiūlyta balsuoti, tačiau neigiamo balsavimo atveju „prigrūmota“, jog administratorius pats imsis remonto veiksmų. Galima būtų suprasti administratorių, jei ekspertizės metu būtų nustatyta, jog balkonai gali artimiausiu metu nukristi ir taip sukelti pavojų gyventojų gyvybei. Tokiu atveju, jei gyventojai su šia išvada nesutiktų, namo administratorius turėtų pilną teisę inicijuoti remonto darbus ir išsireikalauti padengti išlaidas. Tačiau nejaugi daugeliui Utenos daugiabučių namų artimiausiais metais gresia avarinės būklės atvejai?!

Netrukus daugiabutyje atsirado skelbimai apie tai, jog administratoriaus iniciatyva buvo nupirkta ekspertizės, kuri turės nustatyti namo balkonų būklę paslauga. Keisčiausia tai, jog ekspertizę planuojama atlikti iki gegužės 1 dienos, tuo tarpu gyventojų dėl remonto plano apsispręsti prašoma iki vasario 28 dienos. Taip išeina pirmiau reikia apsispręsti, o vėliau bus pasakyta dėl ko apsispręsta. Paviešinus šį atvejį socialiniame tinklapyje, paaiškėjo, jog analogiškus laiškus tik su skirtingais numatomų remonto darbų planais gavo visų Utenos kvartalų gyventojai. Beveik visiems atsiliepusiems iškilo tie patys klausimai. Tuo pačiu metu atsiradę balkonų, laiptinių, vamzdžių, stogų ir kitų numatomų daugiabučių namų remonto darbų planai sukėlė didelę diskusiją, o prasta komunikacija su uteniškiais – tikrą sumaištį.
Neliko nieko kita, kaip kartu su Vaižganto gatvės gyventojais suorganizuoti susitikimą su UAB „Utenos būtų ūkis“ atstovais. Tik jau šį kartą ne miesto pakraštyje esančiose administratoriaus patalpose, bet šalia gyventojų namų esančioje mokykloje. Jiems patogioje vietoje susirinkusi pilnutėlė salė susirūpinusių piliečių, ypač negailėjo karčių žodžių jų namų administratoriaus adresu. Susitikime dalyvavęs įmonės direktoriaus pavaduotojas, kartais pamiršdamas, jog ne gyventojai turi rūpintis administratoriaus reikalais, bet administratorius gyventojų, vos spėjo atsakinėti į klausimus. Nuo sovietinių laikų prižiūrinčios daugiabučius namus įmonės vienam iš vadovų sunkiai sekėsi paaiškinti kodėl „bebalkonių“ butų gyventojai turės susimokėti už namo balkonų stiprinimą, ką reiks daryti su įstiklintais balkonais, suremontuotomis laiptinėmis ar jau atliktais kitais remonto darbais. Labiausiai susirinkę gyventojai piktinosi ne dėl to, jog kažką reiks ateityje remontuoti, bet dėl to, jog jie praktiškai buvo atskirti nuo šio proceso, kuris tiesiogiai susijęs su jų piniginėmis. Beveik dvi valandas vykusiame susitikime administratoriaus atstovui reikėjo nuolat įrodinėti, jog šio proceso eiga turi prasidėti ne nuo barnių su gyventojais ir baigtis ekspertize, o atvirkščiai prasidėti ekspertize, gyva diskusija, balsavimu ir baigtis naudingiausiu gyventojams sprendimu. Savivaldybės įmonė iš uteniškių surenkamų mokesčių gauna nemažą pelną, kuris nebūtinai atsispindi eilinių darbuotojų atlyginimuose, tačiau labai gerai matyti dosniai skirstomose įvairiose paramose. Gyventojams pasiteiravus kodėl jiems nepateikiama ataskaita, kiek lėšų atitenka paties administratoriaus išlaikymui, buvo pasiūlyta pasiieškoti internete. Susitikime dalyvavusiems senjorams toks siūlymas turėjo skambėti ypač sarkastiškai. Klausimas ar gyventojai būtų labai laimingi sužinoję, jog dalies jų sumokamų mokesčių galutinė stotelė nėra būtų ūkio sąskaita. Nors Vyriausybės nutarime pateikiamo civilinio kodekso straipsnio pačioje pradžioje nurodoma, jog gyventojai turi balsuoti gyventojų susirinkime, vienas įmonės vadovų kelis kartus baksnojo į to paties straipsnio pabaigoje rašomą galimybę gyventojams balsuoti raštu. Tarytum jų interesas atlikti darbą greitesniu būdu yra svarbesnis, nei gyventojų abejonių išsklaidymas. Tik primygtinai pareikalavus vieno iš įmonės vadovų viešai pažadėti gyventojams, jog į susitikimus bus pakviesti kiekvieno namo gyventojai, kad jiems bus viskas aiškiai išaiškinta, kad jų atstovai turės galimybę dalyvauti ekspertizių, planų rengimo ir viešųjų pirkimų procesuose, susitikimą su gyventojais pavyko užbaigti.
Po susitikimo įmonės atstovas bandė dvejoti galimybe surengti susitikimus su poros šimtų namų gyventojais, tačiau mes būtinai stebėsime ar laikomasi duoto pažado ir svarbiausia – pareigos miesto gyventojams. Nuo sovietinių laikų uteniškių būstus prižiūrintis administratorius yra tiek įaugęs į uteniškių įpročius, kad dalis susitikime dalyvavusių žmonių net nežinojo, jog turi galimybę pasirinkti ir kitą operatorių. Neabejotina, kad ilgametė ir monopolinė įmonės padėtis iškreipė santykius su gyventojais. Kai nėra konkurencijos, tai turbūt nėra dėl ko ir stengtis, kai nėra dėl ko stengtis, tai ir požiūris į gyventojus atitinkamas. Toliau nesikeičiant situacijai, neabejotinai teks savivaldybės įstaigai žvalgytis labiau mėgstančių bendrauti su gyventojais konkurentų, kas tikrai neturėtų gąsdinti eilinių Būtų ūkio specialistų. O kol kas Utenos miesto daugiabučių namų gyventojus, kuriems kyla panašūs klausimai, gautuose balsavimo biuleteniuose kviečiau balsuoti „prieš“ arba apskritai nebalsuoti. Kai bus surengti susitikimai su Jumis, kai bus į visus procesus įtraukti Jūsų atstovai, kai administratorius viską padarys taip, kad būtų pilnas aiškumas, galima bus drąsiai balsuoti už savo namo ateitį. Juo labiau tokiam gyventojų pasirinkimui pretenzijų neturėjo ir patys UAB „Utenos butų ūkis“ atstovai. Tokiu atveju bus renkamas daugiau simbolinio dydžio kaupiamasis, mėnesinis mokestis (0.05 euro x būsto kvadratūros plotas).

Parašykite komentarą