16 mero rankų laikančių „demokratiją” Utenoje

16 mero rankų laikančių „demokratiją” Utenoje

LAISVĖ – TIK SU KVIETIMAIS

Taip galima būtų pavadinti vasario 16-tą dieną Utenoje vykusį Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šimtmečio minėjimą. Valstybinė šventė, turėjusi simbolinę dieną apjungti mūsų krašto gyventojus, vos nepavirto šnipštu.

Didieji savivaldybės mąstytojai sugalvojo į visiems uteniškiams skirtą šventę pakviesti tik tuos žmones, kurie iš anksto, tris valandas per dieną dirbančioje Kultūros centro kasoje arba renginio dieną arenos kasoje, atsiims kvietimus. Nespėliokime šio, ne paties protingiausio valdžios sprendimo priežasčių, tačiau tik šventės išvakarėse buvo susivokta kvailystėje ir ne vienam uteniškiui pasipiktinimą sukėlę kvietimai buvo atšaukti. Įdomu tai, kad Utenos arenoje, kur vyko renginys, ne tik tilpo visi norintys, bet ir laisvų vietų netrūko.

20180223 155133

(kvietimo į šventę nuotrauka)

Jei rajono valdžia šventę mieste šventė ne darbo dieną, tai po rajoną išsibarsčiusiems miesteliams buvo nurodyta šventinius minėjimus organizuoti darbo dienomis. Nespėliosime ir šio, ne ypač racionalaus sprendimo priežasčių, tačiau buvo miestelių, kuriuose viduryje darbo dienos susirinko daugiau žmonių, nei pavyzdžiui, minėjime prie J. Basanavičiaus paminklo Utenos mieste. Galima tik pagalvoti kiek būtų susirinkę rajono gyventojų į savo miestelių šventes, jei jos būtų organizuotos išeiginę dieną. Nors seniūnijų bendruomenės pasistengė ir suorganizavo puikias šventes savo gyventojams, rajono savivaldybės vadovai nepamiršo tik vienintelių Užpalių, visuose kituose miesteliuose (Vyžuonose, Leliūnuose, Kuktiškėse, Daugailiuose, Tauragnuose ir Sudeikiuose), kaip ir Utenoje prie signataro paminklo, apsilankyti laiko nerado.

Leliunai

(nepriklausomybės šimtmečio minėjimas Leliūnų miestelyje) 

KUR DINGO 80 NOMINANTŲ?

Galbūt kiek pramiegojusi, o galbūt ir tikslingai suplanavusi, Utenos rajono savivaldybė sausio mėnesio pabaigoje nusprendė Vasario 16-tosios minėjimo metu apdovanoti 100 Utenos kraštui nusipelniusių žmonių. Reikalas tas, kad kvietimas spaudoje siūlyti kandidatūras pasirodė likus 7 darbo dienoms iki kandidatūrų ir su jomis susijusios medžiagos pateikimo termino pabaigos. Nors skelbimo tekste buvo rašoma daugiskaita (suprask visa savivaldybė), šventės dieną paaiškėjo, kad nominantus asmeniniu savo potvarkiu parinko meras. Įdomiausiai tai, kad ant salės parketo pasirodė ne 100 nominantų, kaip planuota, bet vos 20. Ir žinok tu dabar žmogau, ar kitų 80 neatsirado per septynių darbo dienų terminą, ar atsirado, tačiau “netilpo” asmeniniame mero potvarkyje?

Screenshot 20180223-160347

(skelbimo kopija)

NETIKĖTAI ATSIRADĘS PLYŠYS Į PASAULĮ JUKNĖNŲ KAIMO TVOROJE

Praėjusį mėnesį išreikšta kritiška nuomonė rajono mero atžvilgiu dėl Utenos krašto garbės piliečio apdovanojimo žymiam žydų tautybės išeiviui iš Utenos B. Lounui (ne)skyrimo davė vaisių. Nors dar prieš mėnesį daugumos savivaldybės tarybos narių įkalbinėjamas rajono vadovas nėjo į kompromisus ir žadėjo net atsistatydinti iš komisijos, kuri neskyrė šio apdovanojimo, pirmininko pareigų. Vakarykščiame posėdyje prieštaravimų nebeliko ir Nobelio taikos premijos laureatui beveik vienbalsiai buvo suteiktas Utenos krašto garbės piliečio titulas. Matomai, net ir pasaulį užstojančioje tvoroje kartais atsiranda šviesos plyšių. Tenka pasidžiaugti, kad pagaliau bent taip bus įamžinta Utenos krašte ilgus metus gyvenusi didžiulė bendruomenė ir jos atminimas.

B. Lounas

(B. Lounas)

16 MERO RANKŲ LAIKANČIŲ „DEMOKRATIJĄ” UTENOJE

Kaip žinia, visų savivaldybės įstaigų ir įmonių steigėjas (“savininkas”) yra uteniškių išrinkti 25 savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės taryba ne tik išklauso ir vertina informaciją apie savo įmonių ir įstaigų veiklą, bet ir sudaro šių įmonių bei įstaigų stebėtojų tarybas, kurios vėliau turi galimybę ne tik matyti iš arčiau jų veiklą, bet ir gali imtis kontrolės priemonių. Nors eiliniam piliečiui tarp įvairių darbo grupių, komisijų ar tarybų galima ir pasiklysti, tačiau būtent ši institucija turi didžiausias galimybes sustabdyti įvairias blogybes ir negeroves valdiškose įstaigose bei įmonėse. Įprastai stebėtojų tarybose turėtų darbuotis politikai pagal savo kompetencijos sritį, tačiau Utenoje stebėtojų tarybos sudaromos ne pagal konkretaus politiko gebėjimus, bet pagal jo politinį lojalumą ar partiškumą. Kitaip pasakius, nei vienas (valdžiai oponuojantis) politikas neprileidžiamas prie savivaldybės įstaigų ir įmonių veiklos stebėsenos ar juo labiau kontrolės. Kaip pabrėžė pastarajame savivaldybės tarybos posėdyje rajono meras kolegai iš opozicijos – “kai turėsit 16 rankų, tada ir galėsite daryti savo demokratiją”. Kitaip pasakius, yra lygūs savivaldybės tarybos nariai, bet yra ir už juos lygesnių (privilegijuotų) 16. Taip išeina, vieniems politikams Utenos miestas ir jame veikiančios įstaigos yra rinkėjų deleguota atsakomybė, kitiems, šešiolikai tai uždara demokratijos “smėlio dėžė”? Priminus rajono vadovams, kad tokiu atveju ir visa atsakomybė už įstaigų bei jų vadovų veiklą tenka jiems patiems, šie su tuo nesiginčijo ir pažadėjo prisiimti atsakomybę. Klausimas tuomet, kodėl neprisiima ponai ir ponios iš raudonų rožių karalystės atsakomybės už nuvaldytą autobusų parką? 

Nomenklatura

(Utenos rajono valdžia)

IGNORUOJAMA GYDYTOJŲ BENDRUOMENĖ

Tęsiant apie valdiškų įstaigų stebėtojus ir jų atsakomybę, nesenai į rajono vadovus ir Etikos komisiją kreipėsi medikus vienijanti Utenos gydytojų sąjunga. Gydytojai iš rajono valdžios pareikalavo, kad pastaroji atšauktų iš Utenos ligoninės ir Utenos poliklinikos stebėtojų tarybos pirmininkų savivaldybės tarybos narį R. Čepuką. Toks medikų reikalavimas atsirado tuomet, kai Utenos apylinkės teismas konstatavo, jog p. Čepukas vadovaudamas Utenos poliklinikos vadovo parinkimo konkursui, nenusišalino dėl galimo interesų konflikto ir skyrė daugiau balų savo bičiulio S. Naumkino žmonai, kuri dalyvavo šiame, vėliau teismo anuliuotame konkurse. Kadangi p. Čepukas yra rajono mero bendrapartietis, nieko nuostabaus, kad gydytojų prašymas išgirstas nebuvo. Daugumoje iš p. Čepuko politinių bendražygių sudarytoje savivaldybės Etikos komisijoje taip pat buvo priimtas reabilituojantis saviškį sprendimas, o po jo toks pat ir VTEK. Apibendrinant galima daryti išvadą, kad politikams nė motais nei gydytojų nuomonė, nei su uteniškių gydymu susijusių gydymo įstaigų veikla.

5 BALAI IŠ 10 UTENOS LIGONINĖS PACIENTAMS TIEKIAMAM MAISTUI

20180223 183930

(S. Naumkinas, D. Drunga ir ligoninių maistas)

Galbūt dėl to Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojas S. Naumkinas, taip pat priklausantis Utenos politinei daugumai, jau ne pirmą kartą dėl darbo vienu metu ne vienose pareigose patenka į darbo inspekcijos akiratį. Valdininko nuo pagundų dirbti kelis darbus neatbaido ir gaunamos baudos ir gydytojų skundai. Suprask, jei turi politinį užnugarį savivaldybėje, gali daryti ką tik nori? Nieko nuostabaus, kad Utenos ligoninėje tvyro įtampa tarp vadovų ir darbuotojų, nuo ko galiausiai nukenčia pacientai. Kaip kitaip vertinti vakarykštį Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimą Utenos ligoninėje, kuomet patikrintas pacientams tiekiamas maistas buvo įvertintas 5 balais iš 10. Kaip sakė specialistai, iš visų tikrintų įstaigų, kol kas prasčiausias pacientams tiekiamo maisto įvertinimas ­– Utenoje. Tikrinusio specialisto citata delfi.lt portale kalba pati už save: „Popieriuje parašyta viena, o realybė visai kitokia. Jei yra taip iš tikrųjų, tai labai negerai, – sakė A. Kranauskas. Žinoma, žmonės, valgydami tokį maistą nenumirs iš bado, nesuliesės, bet maistas ten prastas.“ Akivaizdu, kad prastesnis maistas nei nurodoma oficialiai gaminamas tam, kad gauti daugiau pajamų, tačiau klausimas kodėl tą daug metų puikiai žinodami į tai nereagavo Utenos ligoninės vadovai Dalius Drunga ir Sergejus Naumkinas? Išvadas galime pasidaryti patys. Galima neabejoti, kad už tokį gėdingą Utenos ligoninės įvertinimą atsakingųjų nebus, nes ką ten pacientų sveikata, saviškių už įstaigų vadovų veiklą atsakingas meras Alvydas juk nebaus? Atvirkščiai. Pasigirsta garsai iš Aukštakalnio gatvės, kad abu Utenos ligoninės vadovai gali siekti rotacijos principu pasukti skirtingais keliais. Tiesa netoli – vienas su bičiulių pagalba pereiti vadovauti Utenos poliklinikai, kitas iš pavaduotojo tapti ligoninės direktoriumi. Netrukus sužinosime ar iš tiesų Utenos gydymo įstaigos turės naujus/senus vadovus.

ANTIKORUPCIJA IR ETIKA PAGAL UTENOS SOCIALDEMOKRATUS

Vasario mėnesio savivaldybės tarybos posėdyje iš naujo buvo patvirtintos Utenos rajono savivaldybės Antikorupcijos ir Etikos komisijos. Jei Etikos komisijoje iš šešių narių “netyčia” pusė sudarė rajoną valdantys socialdemokratai, tai Antikorupcijos komisijoje dar geriau – 3 iš 5 narių paskirti taip pat socialdemokratai ir koks tuomet skirtumas, kad pirmininkas privalo būti iš opozicijos? Nors komisija sudaroma ir iš politikų, ir iš savivaldybės administracijos, ir iš seniūnaičių, tačiau tikriausiai “visiško atsitiktinumo” dėka iš visų galimų pretendentų parenkami būtent tie, kurie turi LSDP pažymėjimus. Aišku šalies Konstitucija ir įstatymai tokių “atsitiktinumų” nedraudžia, tačiau ar tuomet turėtumėme stebėtis, kad ši komisija kelis pastaruosius metus Utenos savivaldybėje neįžvelgė jokių korupcijos apraiškų. Aišku korupcinėje byloje teismų slenksčius minantis, įtariamasis Utenos rajono meras čia ne prie ko. Kaip ir “nematomi” įvairūs savivaldybės patikrinimai ar įvairių institucijų tyrimai.

15 IŠ 16 UTENOS KRAŠTĄ VALDANČIŲ POLITIKŲ SU GALIMU INTERESŲ KONFLIKTU

Nusisalinimas

(atsistoję savivaldybės tarybos nariai, kuriems gręsia supainioti interesus)

Kaip ir kiekvienų metų vasario mėnesį, taip ir šį, susirinkę į posėdžių salę uteniškių išrinkti politikai tvirtino rajono biudžetą. Tačiau tą darant jau tradiciškai iškilo problemų su politikų galimais interesais. Kitaip tariant, uteniškiai prieš tris metus į savivaldybės tarybą išrinko net 15 iš 16 (nuotraukoje stovi) rajono valdančiųjų savivaldybės tarybos narių, kurie arba patys dirbo savivaldybės įstaigose, arba jų žmonos, seserys, broliai, sūnūs, dukros, marčios, arba jie turėjo verslo interesų su savivaldybės (mūsų visų) pinigais. Aišku nereikėtų dėl to kaltinti rinkėjų, nes ne kiekvienas rado laiko ir ūpo informacijos apie kandidatus paieškoms, o ir patys kandidatai per daug to nedeklaravo. Juk nepasakos prieš rinkimus, pavyzdžiui, savivaldybės tarybos narys p. L. Purvinis uteniškiams, kad iš savivaldybės projektų per kelis metus jo įmonė užkalė dešimtis milijonų eurų. Tačiau liūdniausia, kad dauguma politikų tame nemato nieko blogo ir, nepaisydami Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijų, balsuoja patys už save, kad nebereiktų nusišalinti ir galėtų kiekvienas balsuoti už tą, už ką nori. Kitaip tariant, pats L. Purvinis balsuoja už biudžetą, kuriame numatytos lėšos kelių tiesimui, žvyravimui, objektų remontui, griovių melioravimui, kurias vėliau jo privati įmonė ir įsisavina. Nors šiuo metu ir nevyksta jokių rinkimų, rinkėjai ateityje turėtų atkreipti didesnį dėmesį į kandidatų ir savivaldybės interesus.

VISUOMENEI NEĮDOMUS, BET DOSNUS IŠLAIDOMS BIUDŽETAS

Nors savivaldybės tarybos nariai Utenos biudžetą svarstė tik vakar, visuomenė su juo buvo supažindinta ankščiau. Tiksliau reiktų sakyti buvo bandyta supažindinti, nes į viešą viso mūsų rajono iždo svarstymą atmetus visus savivaldybės darbuotojus, seniūnus, seniūnaičius, valdiškų įstaigų vadovus ir pačius politikus atėjo vos pora žmonių iš šalies. Nespėliokime šį kartą, kodėl iš 38 000 rajono gyventojų susidomėjo biudžetu tik pora, tačiau apžvelkime keletą momentų iš biudžeto dokumento. Išnagrinėjus mokesčių mokėtojų dėka padidėjusį biudžetą paaiškėjo, kad nesenai sujungtos Dailės ir Muzikos mokyklos, kaip ir Pedagoginės psichologinės tarnybos sujungimas su Švietimo centru, panaikinti seniūnijų buhalterių etatai neduos jokios finansinės naudos. Netgi atvirkščiai, sujungtų įstaigų išlaikymas pabrangs. Štai tau, pilieti, ir optimizacija siekiant sutaupyti. Nors Utenos rajono gyventojų skaičius nuolat mažėja, tačiau juos aptarnaujančių įstaigų išlaikymui skiriamos lėšos lyginant praėjusius ir šiuos metus didėja praktiškai visur. Pavyzdžiui 2017 m. vasario mėnesį miesto tvarkymui Utenos seniūnijai buvo paskirta 1 307 000 eurų, tačiau analogišku metu šiais metais suma miesto parkams ir viešoms erdvėms tvarkyti išaugo jau beveik iki 1 900 000 eurų, baigiantis metams ši suma gali būti dar padidinta. Prieš penkis metus sporto programai buvo skiriama 236 000 eurų, o šiais metais numatyta jau 725 000 eurų. Didinamos subsidijos keleivių pavežimui, didinamas finansavimas viešos informacijos sklaidai (valdžios makaronų kabinimui), kultūros ir kitiems priemonių planams. Apibendrinant galima daryti išvadą, jog šiais metais vyks “pasitaškymas” mokesčių mokėtojų sąskaita. Aišku galima buvo iš nuolat didėjančių mokesčių padidėjusias pajamas kur nors investuoti ar grąžinti dalį savivaldybės skolų, tačiau ant nosies juk 2019 m. pradžioje vyksiantys savivaldos rinkimai ir čia be dosnumo valdiškais pinigais valdžia neišvertų.

PRABANGŪS REMONTO DARBAI

Kartu su biudžetu svarstomas ir nuo jo priklausantis statybų priemonių planas. Šiame plane ne tik numatomi įvairūs projektai ar jų techninių dokumentų rengimas, savivaldybei priklausančių pastatų remontai, bet ir jų kainos. Kainos, kurios stebina mus, bet nestebina rajono vadovų ir valdininkų. Tačiau klausimai apie šias kainas matyt piktina rajono vadovus, dėl to neretai klausiantiesiems būna išjungiamas mikrofonas. O kaip gi neklausi kodėl Sudeikių miestelio pliažo panaudos ir nuomos būdu išnuomoto sezoninio pliažo namelio stogo remontas kainuoja net 25 000 eurų? Tiek pat kainuos perkelti iš taško A į tašką B Antalgės biblioteką. Ligoninės laiptinės remontas – 120 000 eurų, savivaldybės pastato saugos ir praėjimo kontrolės įrengimas – 100 000 eurų, miesto laikrodžio įrengimas – 50 000 eurų, keli biokuro katilai seniūnijose – po 60 000 eurų ir vienas Vyžuonų mokyklai – už 110 000 eurų. Galima būtų išsiplėsti plačiau, tačiau akivaizdu, kad dėl kažkokių priežasčių ir šioms išlaidoms neskiriamas pakankama kontrolė ar paprasčiausia šiuo klausimu trūksta ūkiškumo.

Gera žinia Utenos miesto Ežero ir Aukštaičių gatvių gyventojams, nes planuojama 2018 metais padengti šias gatves asfaltu. Geros žinios ir Utenos rajone esančių Pačkėnų “Sodžiaus” bei Leliūnų “Kaštonų” gatvių gyventojams, kurios taip pat bus remontuojamos.

PASIKEITIMAI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOSE

Savartynas

(naujas URATC direktorius R. Juodėnas)

Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, nušalinus senąjį vadovą nuo pareigų, turi naują. Juo tapo prieš tai direktoriaus pavaduotoju dirbęs Ramūnas Juodėnas. Gera žinia ta, kad Utenos regiono atliekų tvarkymo centrui leista 5 metus eksploatuoti naujai įrengtus MBA įrenginius. Kitaip tariant, komunalines atliekas galės tvarkyti pats centras, o ne tą funkciją perleisti privačiam operatoriui, kas neabejotinai sulėtins komunalinių atliekų mokesčių didėjimą Utenos apskrities gyventojams.

Utenos bibliotekoje atsiras naujas darbuotojo etatas, kuris bus atsakingas už darbą su jaunimu ir įvairius projektus. Iš savivaldybėje turėjusių atsirasti trijų naujų pareigybių, rastas kol kas tik tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. Administracijos direktoriaus pavaduotoja prisipažino, kad be konkurso dabar atsirinkinėja ir investicijų bei viešųjų ryšių specialistus. Norisi tikėti, kad specialistai bus atrinkti skaidriai, vadovaujantis kompetencijos kriterijumi, o ne partiškumais.

Nuo vasario pirmosios Utenos autobusų parkui nebevadovauja V. Treinys. Rajono valdžia pamačiusiu nuvadovauto autobusų parko situaciją, nebedrįso ginti iki galo saviškio ir atsisveikino su juo. Tikėkimės, naujas vadovas turės platesnį matymą ir geresnius vadybinius gebėjimus.

Vis dar neatsiranda, o gal ir neieškoma pamaina Utenos specialiosios mokyklos vadovui Z. Misiūnui, kuris dėl pensinio amžiaus turėjo palikti savo darbo vietą. Rajono vadovai neatskleidžia ir to, kaip planuojama pačios įstaigos, kurioje dirbama su įvairias negalias turinčiais uteniškiais, ateitis.

Utenos rajono savivaldybės tarybos narys

Marijus Kaukėnas

Parašykite komentarą